Skip to main content

Polityka prywatności serwisu villeparkowe.pl

Niniejszym informujemy Cię (Użytkownik), że w związku z korzystaniem z serwisu villeparkowe.pl dostępnego pod adresem http://villeparkowe.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

My: Ville Parkowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000792156, NIP 7010932944, REGON 383703822, kapitał zakładowy spółki 5.000,- złotych, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W przypadku pytań albo wątpliwości możesz skontaktować się z nami na adres e-mail: sekretariat@pordevelop.pl.

Cele, podstawy przetwarzania i czas przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • obsługi zgłoszeń (formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

 • jeśli wyrazisz zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –do czasu wycofania zgody,

 • jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody,

 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu wniesienia sprzeciwu,

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które udostępniasz w ramach korzystania z Serwisu. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne podawane w formularzu kontaktowym, w tym imię, nazwisko, adres e-mail. Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu może być uzyskiwany dostęp również automatycznie do danych przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics zgodnie z informacją poniżej. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, w tym podmiotom którym zlecamy realizację działań promocyjnych,

 • firmom księgowym,

 • firmom prawniczym,

 • podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z Ville Parkowe sp. z o.o.,

 • firmom informatycznym,

 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia,

 • prawo ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – sprzeciw marketingowy: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; lub zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; w tym celu skontaktuj się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sekretariat@pordevelop.pl.

W celu wykonania swoich praw możesz skierować żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

COOKIES – CIASTECZKA

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),

 2. przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

Możesz w dowolnej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje dotyczące ustawień ciasteczek i akceptować ciasteczka indywidualnie, wyłączyć akceptowanie ciasteczek lub skasować ciasteczka na swoim urządzeniu, a po ich usunięciu nie będziemy już mieli możliwości przetwarzania żadnych informacji zapisanych w takim ciasteczku.

Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Ville Parkowe sp. z o.o., zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.